Lăng kính đấu thầu ngày 5/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Khảo sát cho thấy, một số gói thầu xây lắp vừa được mở thầu ghi nhận tỷ lệ giảm giá vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, tồn tại những gói thầu tư vấn vẫn đưa yêu cầu vượt chuẩn về nhân sự, dẫn tới hạn chế nhà thầu.

Tiết kiệm ấn tượng tại 3 gói thầu xây lắp ở Long An

Ngày 4/10/2021, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP. Tân An (tỉnh Long An) hoàn tất mở 3 gói thầu xây lắp chính thuộc Hợp phần 2 - Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Tân An, tỉnh Long An. Tiểu dự án sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới, kết hợp vốn đối ứng trong nước, với tổng mức đầu tư quy đổi 999,963 tỷ đồng. Theo đó, cả 3 gói thầu đều ghi nhận trên một nhà thầu tham dự, với tỷ lệ giảm giá khá ấn tượng.

Tại Gói thầu TA-PW-2.4 Kè sông Bảo Định thuộc khu vực Phường 3 và 4 (dự toán 128,356 tỷ đồng), có 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, 2 nhà thầu giảm giá lên đến 53% gồm: Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây dựng thủy lợi Cà Mau - Công ty CP Xây lắp thủy sản II (giá dự thầu 60,409 tỷ đồng) và Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình cảng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (giá dự thầu 60,545 tỷ đồng). Nhà thầu còn lại là Liên danh Công ty CP Xây lắp thương mại Delta - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành chào giá 72,331 tỷ đồng, giảm 43,6% so với dự toán Gói thầu.

Tại Gói thầu TA-PW-2.5 Cải tạo rạch Cầu Tre đoạn từ sông Bảo Định đến Quốc lộ 1 (dự toán 53,437 tỷ đồng) ghi nhận 2 nhà thầu tham dự. Trong đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty CP Xây lắp thủy sản II tiếp tục là nhà thầu có mức giảm giá vượt trội hơn với 11,6%, tương đương trên 6,2 tỷ đồng. Nhà thầu còn lại có mức giảm giá 3,9%.

Trong số 3 nhà thầu tham dự tại Gói thầu TA-PW-2.6 Xây dựng đường nối tiếp kè trên địa bàn Phường 7 (dự toán 20,857 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư - xây dựng - thương mại Băng Dương chào giá thấp nhất: 12,402 tỷ đồng, giảm 40,5% so với giá gói thầu. 2 nhà thầu còn lại lần lượt có mức giảm giá tương ứng 37% và 28,4%.

Yêu cầu vượt chuẩn, hạn chế nhà thầu

Theo phản ánh của một nhà thầu, tại Gói thầu số 05 Tư vấn giám sát thi công thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chuẩn đánh giá bất hợp lý về nhân sự. Cụ thể, theo quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư, Dự án là công trình dân dụng cấp III. Song, đối với tất cả các vị trí nhân sự (giám sát trưởng; giám sát viên phần dân dụng; giám sát viên phần hạ tầng kỹ thuật; giám sát viên phần điện, nước...), HSMT đều quy định để đạt được điểm tối đa, các nhân sự này phải có chứng chỉ hành nghề giám sát trong lĩnh vực tương ứng từ hạng II trở lên. Trường hợp nhân sự chỉ có chứng chỉ hạng III, mức điểm đánh giá sẽ chênh lệch thấp hơn từ 1 - 2 điểm. Nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra yêu cầu vượt chuẩn so với phạm vi Gói thầu, dẫn đến hạn chế nhà thầu tham dự.

Tuy nhiên, Chủ đầu tư lại có quan điểm rằng, việc HSMT áp dụng đánh giá theo phương pháp chấm điểm thay vì phương pháp đánh giá đạt/không đạt đối với nội dung này, không hạn chế cạnh tranh. Đồng thời, đây là gói thầu tư vấn, đặc thù chú trọng kỹ thuật, do đó, việc HSMT quy định như trên giúp Chủ đầu tư tìm được nhà thầu có năng lực kỹ thuật hoàn thiện nhất.

Được biết, Gói thầu có dự toán gần 800 triệu đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 49,616 tỷ đồng, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang giữ vai trò chủ đầu tư, giao Công ty CP Tư vấn xây dựng Tiến Hưng mời thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư