Lăng kính đấu thầu ngày 4/1/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Khảo sát cho thấy, một số gói thầu mua sắm tập trung cấp quốc gia phải kéo dài thời gian phát hành hồ sơ mời thầu do liên quan đến nội dung, quy trình, thủ tục. Bên cạnh đó, tại một gói thầu ở Đồng Tháp, bên mời thầu tiếp thu ý kiến của nhà thầu, điều chỉnh hồ sơ mời thầu.
Lăng kính đấu thầu ngày 4/1/2022

Gia hạn 5 lần 3 gói thầu cung cấp thuốc

Hơn 3 tháng kể từ thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), đến nay, 3 gói thầu thuộc Kế hoạch Cung cấp thuốc giai đoạn 2022 - 2023 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia với tổng dự toán 8.890,168 tỷ đồng đã gia hạn mời thầu lần thứ 5.

Cụ thể, Gói thầu số 01 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc có giá dự toán 2.902,5 tỷ đồng; Gói thầu số 02 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên có giá dự toán 1.837,438 tỷ đồng; Gói thầu số 03 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam có giá dự toán 4.150,229 tỷ đồng cùng được mời thầu rộng rãi, không qua mạng từ ngày 24/9/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, 3 gói thầu đã được Bên mời thầu - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thông báo lùi thời điểm mở thầu 5 lần. Theo đó, tại lần gia hạn thứ 5, các gói thầu dự kiến sẽ được mở thầu ngày 6/1/2022.

Theo Bộ Y tế, việc gia hạn đóng/mở thầu các gói thầu nêu trên nhằm phục vụ công tác rà soát lại Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia để bảo đảm đáp ứng nguyên tắc của đấu thầu và đạt mục tiêu của công tác mua sắm tập trung là giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp và đặc biệt là góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Đồng thời, việc điều chỉnh thời gian mở thầu không gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục.

Cạnh tranh sau điều chỉnh HSMT

Tại Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát (bước 2), thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Dự án Hạ tầng Khu đô thị Bắc An Thành, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Hồng Ngự mời thầu, một nhà thầu phản ánh, HSMT được xây dựng theo hướng thu hẹp phạm vi đáp ứng tại các vị trí nhân sự.

Cụ thể, đối với vị trí chủ trì thiết kế hạng mục điện (1 người), HSMT quy định phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình đường dây - trạm biến áp hạng III trở lên. Theo Nhà thầu, Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng không có quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình đường dây - trạm biến áp, mà chỉ quy định về chứng chỉ thiết kế cơ - điện công trình. Do đó, Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu điều chỉnh yêu cầu trên cho phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành.

Đối với vị trí chủ trì thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước), HSMT yêu cầu trình độ học vấn chuyên ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Trường hợp không đúng chuyên ngành trên sẽ không đáp ứng điểm tối thiểu. Theo Nhà thầu, Điểm e Khoản 3 Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định, để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước), nhân sự phải đáp ứng chuyên môn đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp nước, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng. Do đó, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu điều chỉnh chuyên ngành đào tạo cho phù hợp bản chất công việc mời thầu, nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà thầu tham dự.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của Nhà thầu, Bên mời thầu quyết định sửa đổi HSMT theo hướng chấp thuận các đề nghị điều chỉnh của Nhà thầu.

Biên bản mở thầu ngày 30/12/2021 ghi nhận 3 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Quốc Hữu - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng An Gia Phát; Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công - Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 Phía Nam; Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng BK - Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn. Các nhà thầu cùng chào hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Chuyên đề