Lăng kính đấu thầu ngày 12/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại một gói thầu trồng và chăm sóc rừng tại Quảng Ninh, bên mời thầu (BMT) phát hiện nhà thầu có 1 hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ do lỗi của nhà thầu nên đã đánh giá nhà thầu không đạt ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm. Một gói thầu số hóa tài liệu tại Sở Xây dựng Hải Phòng bị nhà thầu phản ánh hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra quá nhiều tiêu chí hạn chế cạnh tranh, tuy nhiên BMT bảo lưu các tiêu chí trong HSMT, Gói thầu có duy nhất 1 nhà thầu tham dự.

Bị loại bởi từng có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng lại sau khai thác rừng phòng hộ giai đoạn 2023 - 2027. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu Quảng Ninh trúng thầu với giá 9,784 tỷ đồng.

Hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty CP Sản xuất - Dịch vụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Yên Hưng không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm ở tiêu chí “Lịch sử không hoàn thành hợp đồng”. Bên mời thầu (BMT), Tổ chuyên gia phát hiện “Hợp đồng số 01/2019/HĐ-TC ngày 20/8/2019 với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tiên Yên” là hợp đồng không hoàn thành do lỗi của Nhà thầu.

Cụ thể, ngày 26/9/2023, Tổ chuyên gia nhận được văn bản của BMT cùng các tài liệu kèm theo liên quan tới việc Nhà thầu không hoàn thành Hợp đồng số 01/2019/HĐ-TC thực hiện Gói thầu số 1 Thi công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế 5 năm (giai đoạn 2019 - 2023). Theo thông báo chấm dứt hợp đồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tiên Yên ngày 26/11/2021, Nhà thầu đã không thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng từ năm thứ 3 (2021). Sau khi Chủ đầu tư có thông báo chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu không phản hồi.

Trong quá trình đánh giá HSDT, BMT đã có văn bản yêu cầu Nhà thầu làm rõ. Trong văn bản làm rõ, Nhà thầu khẳng định không có bất cứ văn bản nào trả lời Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tiên Yên sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng số 01/2019/HĐ-TC.

Tổ chuyên gia đánh giá việc không hoàn thành Hợp đồng số 01/2019/HĐ-TC ngày 20/8/2019 là do lỗi của Nhà thầu.

Ngày 4/10, Nhà thầu có văn bản kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong văn bản trả lời kiến nghị, BMT khẳng định, trong quá trình đánh giá HSDT, tiêu chí đánh giá “Lịch sử không hoàn thành hợp đồng” được hệ thống đánh giá “Đạt” là do Nhà thầu cố tình kê khai không trung thực về lịch sử không hoàn thành hợp đồng. Trường hợp BMT phát hiện có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSDT bị loại.

Bảo lưu tiêu chí mời thầu, 1 nhà thầu tham dự

Sở Xây dựng Hải Phòng (BMT) đang xét thầu Gói thầu số 3 Xây dựng cơ sở dữ liệu Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Cấp phép xây dựng và Phòng Nhà ở và Thị trường bất động sản có giá 11,377 tỷ đồng.

Trong quá trình mời thầu, một nhà thầu phản ánh, HSMT đưa ra các tiêu chí quá chi tiết, yêu cầu quá cao so với phạm vi và tiến độ Gói thầu, nhiều thông số bất hợp lý, hướng đến một chủng loại thiết bị cụ thể mới có thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu, dẫn đến khó khăn và hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như: yêu cầu công suất máy scan quá cao; yêu cầu cổng kết nối USB không cơ bản; yêu cầu tính năng nâng cấp không hợp lý. Ngoài ra, yêu cầu tính năng, phần mềm thi công đối với tính năng quản lý phân loại tài liệu, quét tài liệu cũng được nhà thầu phản ánh là không phù hợp, ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của Gói thầu.

Trong văn bản làm rõ, BMT đã bảo lưu các tiêu chí đưa ra trong HSMT. Gói thầu ghi nhận sự tham dự của 1 nhà thầu là Công ty TNHH Giải pháp số toàn cầu.

Chuyên đề