Lăng kính đấu thầu ngày 11/8/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Khảo sát quá trình mời thầu nhiều gói thầu xây lắp cho thấy, một số tiêu chí của hồ sơ mời thầu (HSMT) có sai sót, phải đính chính; có những gói thầu đưa ra tiêu chí không phù hợp khiến nhà thầu gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ dự thầu (HSDT); một số gói thầu xây lắp bị hủy thầu ngay sau thời điểm phát hành HSMT do sai sót, nhầm lẫn.
Lăng kính đấu thầu ngày 11/8/2022

Sửa hồ sơ mời thầu sau phản ánh

Công ty CP Đầu tư xây dựng Nhật Đức (bên mời thầu) vừa mời thầu Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, hạng mục: nhà sa bàn, nhà điều hành, bốt gác, đường bê tông và hệ thống thoát nước với giá gói thầu là 2,094 tỷ đồng. Trong thời gian mời thầu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư Anh Minh phản ánh, HSMT yêu cầu, nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đáp ứng các điều kiện “còn hiệu lực và phạm vi hoạt động xây dựng bao gồm thi công công trình giao thông hạng III trở lên”. Trong khi đó, Gói thầu được phân loại là công trình dân dụng cấp IV và bao gồm các hạng mục dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Do có sự không thống nhất giữa yêu cầu về loại công trình trong chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và phân loại công trình của Gói thầu, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ.

Bên mời thầu cho biết, đã sửa đổi tiêu chí nêu trên trong HSMT thành: nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đáp ứng các điều kiện “còn hiệu lực và phạm vi hoạt động xây dựng bao gồm thi công công trình dân dụng”. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư Anh Minh là nhà thầu duy nhất nộp HSDT gói thầu này.

UBND xã Đồng Cương (Vĩnh Phúc) vừa mời thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đồng Cương, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (giá dự toán 3,115 tỷ đồng). HSMT yêu cầu trang thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường của nhà thầu phải “có giấy phép đủ điều kiện thí nghiệm của Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực, hoặc thuê đơn vị có năng lực thí nghiệm thì phải có hợp đồng nguyên tắc và giấy phép đủ điều kiện thí nghiệm của Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực”. Mức độ đáp ứng của tiêu chí này là đạt/không đạt. Ngoài ra, HSMT còn yêu cầu “nhà thầu tổ chức và thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành”. Theo phản ánh của nhà thầu, các tiêu chí nêu trên có phần hạn chế sự tham dự của nhà thầu, nhầm lẫn trong việc đưa ra văn bản dẫn chiếu khiến nhà thầu gặp khó trong việc lập HSDT.

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND xã Đồng Cương đã có đính chính và làm rõ các nội dung nêu trên. Theo đó, với trang thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường, HSMT đính chính là: “nhà thầu có giấy phép đủ điều kiện thí nghiệm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực, hoặc thuê đơn vị có năng lực thí nghiệm thì phải có hợp đồng nguyên tắc và giấy phép đủ điều kiện thí nghiệm còn hiệu lực”. Đối với nội dung còn lại, HSMT đính chính là: “nhà thầu tổ chức và thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành”. Sau khi HSMT được sửa đổi, nhà thầu phản ánh nêu trên là nhà thầu duy nhất nộp HSDT.

Hủy thầu do sai sót, nhầm lẫn

UBND xã Hà Vinh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo kè đê tả sông Hoạt đoạn từ Công sở xã đến Trạm Y tế xã Hà Vinh. Gói thầu có giá dự toán 8,080 tỷ đồng, HSMT được phát hành từ ngày 6 - 16/8/2022. Tuy nhiên, thông báo mời thầu của Gói thầu đã bị hủy do sai sót trong việc nhập thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 1/8/2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) phát hành HSMT Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Km5+790 - Km8+00 (bao gồm chi phí bảo đảm an toàn giao thông) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Châu Quang - Châu Thái - Châu Cường (giai đoạn 2, đoạn qua xã Châu Cường), huyện Quỳ Hợp (giá gói thầu 20,025 tỷ đồng). Gói thầu đã bị hủy thầu vì đăng tải phương thức đấu thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, không đúng theo Quyết định phê duyệt HSMT của UBND huyện Quỳ Hợp (phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư