(BĐT) - Theo tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công của Tỉnh năm 2020 là 5.000 tỷ đồng. Ước đến ngày 30/11 tổng khối lượng thực hiện là 3.385 tỷ đồng, đạt 66,8%, số vốn giải ngân 3.298 tỷ đồng, đạt 65,1% kế hoạch vốn. UBND tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ giúp tăng trưởng GRDP của địa phương thêm 0,6% trong năm nay.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND Tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Chuyển biến rõ nhất là sau khi thành lập 4 tổ kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND Tỉnh làm tổ trưởng, tiến độ giải ngân từ đầu quý III đến nay tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó.