(BĐT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà với tổng mức đầu tư 494 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; xây dựng, thí nghiệm mô hình thủy lực; khảo sát, lập phương án - dự toán thu dọn, vệ sinh lòng hồ (giá gói thầu 12,944 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Xử lý mối (giá gói thầu 3 tỷ đồng); Gói thầu số 9 Tư vấn lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (giá gói thầu 1,25 tỷ đồng).

Một số gói thầu khác sẽ được chỉ định thầu gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ...