NHNN đã bơm ròng ra thị trường 1.700 tỷ đồng trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng.

Trong tuần 21/5 – 25/5, kênh tín phiếu kém phần sôi động khi NHNN đã không có hoạt động bơm mới nào. Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 1.700 tỷ đồng. Như vậy, tuần vừa qua NHNN đã bơm ròng 1.700 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Diễn biến bơm ròng tuần vừa qua cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần eo hẹp hơn so với các tuần trước đó.

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng ảnh 1

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng

Lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với biên độ tăng ở mức 0,16% - 0,24%. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,24% đạt mức 1,5%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 1 tuần tăng 0,16% đạt mức 1,47%/năm, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần tăng 0,18% đạt mức 1,65%/năm.

Theo NDH