Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.058,2 tỷ đồng, tăng 3,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 149,6%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (HoSE: VNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần giảm nhẹ và lợi nhuận tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu giảm 1,1% và giá vốn hàng bán giảm 4,8%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 15,3%, đạt 112,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế là 28,8 tỷ đồng, tăng 125%, EPS là 422 đồng. Lợi nhuận tăng mạnh do doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính và bán hàng giảm. Cụ thể, doanh thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 400% lên 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 24,1%, còn 11 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 7,4%, còn 50 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,7%, ở mức 35,7 tỷ đồng.

Lãi quý II của Vinasun đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 125% ảnh 1
Đơn vị: Tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.058,2 tỷ đồng, tăng 3,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 149,6%. Năm 2019, công ty đề ra kế hoạch doanh thu dự kiến 2.140 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 99,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận. EPS là 892 đồng, tăng 165,5%.

Tính đến ngày 30/6, công ty có tổng tài sản trị giá 2.504,6 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu nằm ở khoản mục tài sản cố định (2.093 tỷ đồng), chiếm 83,6% tổng tài sản. Trong đó, việc thanh lý, nhượng bán ôtô khiến doanh nghiệp mất đi 139,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Vinasun dần khởi sắc sau nhiều năm chịu sự thống trị của các hãng gọi xe công nghệ. Lợi nhuận bắt đầu cải thiện từ quý III/2018.

Theo NDH