(BĐT) - Theo UBND tỉnh Lai Châu, trong năm 2017, Tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 180 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 2.961 tỷ đồng, nâng tổng số DN trên địa bàn tỉnh lên 1.292 doanh nghiệp, với vốn đăng ký đạt 18.578 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, tỉnh Lai Châu đã cấp Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 30 dự án với số vốn đăng ký là 4.206 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án về thủy điện (chiếm 23,3% tổng số dự án); 7 dự án về chế biến, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng (chiếm 23,3%); 3 dự án về nông - lâm - thủy sản (chiếm 10%); 13 dự án về thương mại - dịch vụ (chiếm 43,3%). Lũy kế đến năm 2017, toàn tỉnh Lai Châu có 183 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 100.814 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lai Châu, nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại - dịch vụ,… đã được cấp phép đầu tư, mang lại hiệu quả tích cực cho nhà đầu tư, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.