(BĐT) - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu thuần bán hàng đạt 11.653 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2019; lãi gộp đạt 781,4 tỷ đồng, giảm 18%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính giúp PVOIL thu về 46 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Đồng thời, PVOIL cũng ghi nhận khoản lợi nhuận 378,5 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết (giảm 20,5%).

Trong quý II/2020, Công ty đã tiết giảm được 20,7% chi phí quản lý doanh nghiệp còn 179 tỷ đồng. Kết quả, PVOIL ghi nhận lãi ròng quý II/2020 đạt 183 tỷ đồng, giảm 21%. Tuy vậy, sau 6 tháng đầu năm PVOIL vẫn ghi nhận lỗ 354,6 tỷ đồng.