Kỷ luật Khiển trách đối với Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Cụ thể, tại Quyết định 1644, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định 1646, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Tại Quyết định 1645, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật của Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tính từ ngày công bố Quyết định số 822-QĐ/UBKTTW ngày 6/12/2022 của UBKT Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 23 của UBKT Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định, UBKT Trung ương nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định còn để UBND Tỉnh và một số sở, ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư công; trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự đảng, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các ông: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNT Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Ngô Gia Tự, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Vũ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Chuyên đề