#UBND tỉnh Nam Định
Khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Nam Định

Khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Nam Định

(BĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật khiển trách ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.