Ký kết hợp đồng cho Dự án Phát triển mỏ Phong Lan Dại

(BĐT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đối tác vừa tổ chức lễ ký Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng mua bán khí và Hợp đồng vận chuyển khí Lô 06.1 cho Dự án Phát triển mỏ Phong Lan Dại. 

Các bên đã ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí Lô 06.1; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 03 của Hợp đồng vận chuyển, xử lý và quản lý khí và condensate Lô 06.1.

Theo đại diện PVN, Phát triển mỏ Phong Lan Dại là dự án đầy thách thức của Tập đoàn và nhà điều hành Rosneft. Lý do là dự án này phải sử dụng hạ tầng hiện có để giảm thiểu chi phí, nâng cao hệ số khai thác với mục tiêu cung cấp dòng khí đầu tiên vào quý IV/2018.

Mỏ khí Phong Lan Dại được phát hiện năm 2016. Kế hoạch phát triển mỏ Phong Lan Dại đã được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 3/1/2017. Đây là lần thứ hai Hợp đồng mua bán khí và Hợp đồng vận chuyển khí Lô 06-1 được sửa đổi để đưa mỏ Phong Lan Dại vào phát triển.

Chuyên đề