Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến về 2 luật thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tờ trình của Chính phủ về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Bảo Yến
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Bảo Yến

Ngày 8/4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp toàn thể lần thứ 21 để thẩm tra dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024. Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024.

Theo đó, Chính phủ trình bổ sung 7 dự án vào Chương trình năm 2024 gồm: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8); Luật Điện lực (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình 1 kỳ họp) và các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Nhà giáo.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết theo quy trình rút gọn tại Kỳ họp thứ 7 là: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Chuyên đề