Ngày mai (6/7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Một phiên họp của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Một phiên họp của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 6/7 đến 7/7/2020. Tại kỳ họp này HĐND Thành phố sẽ xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của Thành phố Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, khóa XV được tổ chức trong thời điểm toàn thành phố đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, HĐND thành phố vừa tổ chức thành công 2 kỳ họp không thường kỳ (kỳ họp 13 và 14) để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 01 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và 02 nghị quyết về nhân sự. Trong đó, nhiều nghị quyết liên quan đến dân sinh như Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố; thành lập mới thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điểm mới tại kỳ họp này là Thường trực HĐND thành phố đã gửi xin ý kiến các đại biểu HĐND thành phố về chương trình kỳ họp. Theo đó, 95,7% số đại biểu HĐND đã nhất trí hình thức chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường về vấn đề phục hồi và duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, sau dịch COVID-19.

Theo Lao động