(BĐT) - Việc bố trí vốn chi tiết cho các dự án đã được phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương và tiến độ, chất lượng công việc này quyết định rất lớn đến tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của năm. Tuy nhiên, đến nay, đã qua 2 tháng đầu năm, vẫn còn nhiều đơn vị chưa giao chi tiết xong kế hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
Tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 là hơn 526.105 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Tân

Tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 là hơn 526.105 tỷ đồng. Ảnh: Tiến Tân

Còn tình trạng giao vốn không đúng nguyên tắc, tiêu chí

Nghị quyết 29/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã quyết nghị rõ nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn để các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, qua kiểm tra, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn, vẫn còn một số địa phương phân bổ cho một số dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa có quyết định đầu tư được duyệt); bố trí vượt kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 như một số dự án của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao; dự án sử dụng vốn ODA của một số địa phương như Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Yên Bái giao vượt kế hoạch trung hạn 19,925 tỷ đồng; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai giao vượt kế hoạch 49,999 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, có tình trạng địa phương bố trí vốn cho một số dự án chưa thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương chưa phân bổ đủ cho các dự án hoàn thành năm 2022; phê duyệt đầu tư dự án khởi công mới chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính dẫn ra tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu là 100% vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (190 tỷ đồng), trong khi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án chỉ được bố trí 150 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, còn lại 40 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Tỉnh Bắc Kạn phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho Dự án Xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là 930,93 tỷ đồng, tuy nhiên, việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Tỉnh chưa phù hợp quy định của Luật Đầu tư công do đây là dự án nhóm A đi qua 2 tỉnh…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh để bảo đảm việc phân bổ kế hoạch vốn tuân thủ theo quy định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong quá trình rà soát, tổng hợp báo cáo của 112 bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi 74 bộ, địa phương đề nghị phân bổ lại do phương án phân bổ của các đơn vị này chưa đáp ứng thứ tự ưu tiên theo quy định.

Khẩn trương giao hết vốn cho dự án

Theo Bộ KH&ĐT, Quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2022 là 526.105,895 tỷ đồng. Thủ tướng đã giao kế hoạch vốn NSNN năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 518.105,895 tỷ đồng, còn lại chưa giao 8.000 tỷ đồng của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thời gian qua, Bộ KH&ĐT nhiều lần có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, trong đó đề nghị một số giải pháp liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định. Bộ đã đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được giao trước ngày 31/12/2021 để có thể giải ngân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Đánh giá về công tác phân bổ chi tiết vốn năm 2022, theo Bộ KH&ĐT, về cơ bản các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đến nay số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ còn khá lớn (94.493,24 tỷ đồng), bằng 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ, ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3, sau đó kiểm điểm trách nhiệm.