(BĐT) - Công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) còn bất cập về cơ chế, chính sách, sai sót trong quá trình thực hiện. Đó là kết luận kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2018 tại Tổng cục Hải quan tại Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được gửi đến Quốc hội.
Chính sách miễn thuế đối với hàng gia công chỉ quy định đối tượng, điều kiện mà chưa quy định thời gian được miễn. Ảnh: Internet

Chính sách miễn thuế đối với hàng gia công chỉ quy định đối tượng, điều kiện mà chưa quy định thời gian được miễn. Ảnh: Internet

Theo đó, có tình trạng người nộp thuế khai báo hàng hóa có tên khai báo giống hệt nhau nhưng đang được áp các mã mô tả và mã hóa hàng hóa khác nhau. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định về thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại một số Cục Hải quan còn hạn chế.

Cụ thể, chưa thực hiện xử phạt đối với 46 doanh nghiệp chưa nộp 69 báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định, 16 doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất so với sản phẩm xuất khẩu chênh lệch lớn về đơn vị tính, trị giá tính thuế nhưng chưa được làm rõ...

Cơ quan hải quan không xử phạt vi phạm hành chính, hoặc chưa hoàn tất việc xử lý vụ việc đối với hành vi vi phạm đã xác định được.

Việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế và vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế không thống nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Chính sách miễn thuế đối với hàng gia công chỉ quy định đối tượng, điều kiện mà chưa quy định thời gian được miễn.

Đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu, chưa quy định cụ thể tỷ lệ hao hụt, tỷ lệ phế liệu, phế phẩm… dẫn đến việc có thể bị lợi dụng để kê khai bán phụ liệu nhưng thực chất bán nguyên phụ liệu trong nước và gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính chưa quy định và hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng cơ sở dữ liệu về trị giá hàng hóa để phát hiện các trường hợp khai báo trị giá hải quan quá cao với mục đích chuyển giá, đặc biệt tại thời điểm đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định các dự án đầu tư. Kết quả là, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 106 tỷ đồng.