• Kiến nghị nộp ngân sách 106 tỷ đồng từ bất cập trong quản lý thu thuế xuất nhập khẩu

  21/05/2020 14:50

  (BĐT) - Công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) còn bất cập về cơ chế, chính sách, sai sót trong quá trình thực hiện. Đó là kết luận kiểm toán Chuyên đề Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2018 tại Tổng cục Hải quan tại Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được gửi đến Quốc hội.
 • Tính thuế GTGT với thư tín dụng: Có hợp lý không?

  19/05/2020 16:53

  (BĐT) - Cơ quan thuế đang yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các khoản thu từ thư tín dụng (L/C) phát sinh từ ngày 1/1/2011 đến nay. Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) kiến nghị không áp dụng thuế GTGT đối với nghiệp vụ phát hành thư tín dụng.
 • Hoàn thuế GTGT: Bất cập về chính sách, sai sót trong thực hiện

  22/05/2019 14:20

  (BĐT) - Kết quả kiểm toán chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi Quốc hội cho thấy, năm 2017, công tác quản lý hoàn thuế GTGT còn bất cập về cơ chế, chính sách cũng như sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư