(BĐT) - Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) vừa kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành một loạt vấn đề gỡ khó cho ngành dệt may, trong đó có việc xem xét bỏ quy định nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vải trong nước sử dụng may xuất khẩu thay vì phải nộp thuế trước rồi hoàn sau như quy định. Tuy nhiên, Bộ Tài chính không đồng tình với đề xuất này.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam kiến nghị bỏ thuế GTGT với vải sản xuất trong nước. Ảnh: Internet

Hiệp hội Dệt may Việt Nam kiến nghị bỏ thuế GTGT với vải sản xuất trong nước. Ảnh: Internet

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế GTGT hiện hành quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%, trong đó mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu theo thông lệ quốc tế. Theo quy định hiện hành thì thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng vải là 10%. Doanh nghiệp trả thuế GTGT 10% khi mua vải trong nước, khi xuất khẩu sản phẩm được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Thuế GTGT là thuế gián thu theo hàng hóa, dịch vụ và không có quy định ưu đãi riêng theo đối tượng doanh nghiệp. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Việc bỏ quy định nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp sử dụng vải trong nước để sản xuất xuất khẩu hoặc quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với mặt hàng vải mua trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ làm giảm tính liên hoàn của thuế GTGT do doanh nghiệp bán vải trong nước sẽ không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và có thể làm tăng giá bán của mặt hàng vải, đồng thời chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế GTGT.

Do vậy, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành và doanh nghiệp xuất khẩu sẽ làm thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của sản phẩm xuất khẩu.