(BĐT) - Đó là kiến nghị của ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM để giảm áp lực trong công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Tại TP.HCM, 65% hồ sơ hoàn thuế TNCN có số thuế hoàn dưới 5 triệu đồng. Ảnh: Internet

Tại TP.HCM, 65% hồ sơ hoàn thuế TNCN có số thuế hoàn dưới 5 triệu đồng. Ảnh: Internet

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong năm 2018, đơn vị này tiếp nhận 33.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN. Theo ông Tâm, việc triển khai hoàn thuế TNCN của đơn vị này tiếp tục gặp khó khăn bởi nguồn nhân lực hạn chế.

“Lãnh đạo cục thuế chỉ có 4 người, không thể ngồi tập trung trong một thời gian nhất định chỉ để ký hồ sơ hoàn thuế mà không làm việc khác. Đáng chú ý, 65% hồ sơ hoàn thuế có số thuế hoàn dưới 5 triệu đồng”. Với bất cập đó, Cục Thuế TP.HCM kiến nghị giảm tỷ lệ khấu trừ tại nguồn với thuế TNCN từ mức 10% xuống 5% để giảm số thuế phải khấu trừ tại nguồn và hoàn thuế.

Đồng tình với ý kiến này, bà  Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nói: “Đúng là công tác hoàn thuế TNCN rất nặng với các đơn vị. Cần thay đổi cách tính bù trừ thu nhập của người chịu thuế và cải tiến công nghệ, cải thiện các phần mềm hoàn thuế để thuận lợi cho cán bộ thuế”.