(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã chứng khoán PPI) vừa công bố Báo cáo bán niên 2016 sau soát xét với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm rõ rệt so với báo cáo Công ty tự lập.

Cụ thể, doanh thu của PPI giảm từ 278 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm từ 21,5 tỷ đồng xuống còn 1,2 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận đã bị kiểm toán “bỏ đi” trong báo cáo soát xét của Công ty.

Giải trình chênh lệch này, PPI cho biết, Công ty là tổng thầu thi công Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu Cổ Đại - Quận 9, TP.HCM đã hoàn thành một số khối lượng thi công trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, do hồ sơ chưa được nghiệm thu chính thức nên đơn vị kiểm toán chưa ghi nhận trong kỳ.

Việc ghi nhận sớm doanh thu và lợi nhuận là “lỗi việt vị” của không ít nhà thầu xây dựng. Kiểm toán báo cáo tài chính thông thường sẽ chỉ ra những lỗi này.