Khuyến khích đầu tư, liên kết phát triển khoa học, công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều 7/6, phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, qua phiên chất vấn, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đề ra nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia. Ảnh: Vũ Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia. Ảnh: Vũ Lâm Hiển

Trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; triển khai đồng bộ các chương trình KHCN cấp quốc gia đến năm 2030. Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và đồng bộ hóa các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Chú trọng hơn việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm mới, công nghệ mới; công bố công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KHCN; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho KHCN và đẩy mạnh liên kết với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, các doanh nghiệp nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về Quỹ phát triển KHCN quốc gia, trong đó nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ KHCN, nhất là dịch vụ tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, các dịch vụ sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Chuyên đề