Không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận số CMND

0:00 / 0:00
0:00
Theo Thông tư số 59/2021 của Bộ Công an, cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) khi giao dịch hành chính. Các thông tin đã tích hợp trong chip điện tử trên CCCD.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021 quy định chi tiết việc thi hành Luật CCCD. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7, trong đó có nhiều quy định mới liên quan thẻ CCCD gắn chip.

Đáng chú ý, Điều 12 Thông tư 59/2021 nêu mã QR trên CCCD gắn chip đã lưu các thông tin gồm số CCCD và số CMND cũ của công dân. Do đó, các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thể kiểm tra thông tin về giấy tờ tùy thân cũ khi quét mã QR.

"Cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD", Thông tư 59/2021 quy định.

Không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận số CMND ảnh 1
Trước đây, người dân làm mất giấy tờ tùy thân phải xin giấy xác nhận số CMND, CCCD để thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa

Nếu trong mã QR không có các thông tin về số giấy tờ tùy thân cũ, cơ quan công an nơi cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD khi được yêu cầu.

Thông tư mới cũng quy định, trường hợp số giấy tờ tùy thân cũ của người dân không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì công dân phải cung cấp bản chính hoặc bản sao CCCD hay CMND (nếu có) để cơ quan chức năng xác minh.

Nếu đủ điều kiện, cơ quan công an cấp giấy xác nhận số CMND hay CCCD cho người dân. Trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp giấy xác nhận không quá 7 ngày.

Đối với những người không có thông tin về số CMND, CCCD trong cơ sở dữ liệu quốc gia, có thể đăng ký để được cấp giấy xác nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hay tại bất kỳ cơ quan công an nào có chức năng nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Ngoài ra, từ ngày 1/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an sẽ chính thức hoạt động để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bộ, ngành đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về kết nối, liên thông dữ liệu.

Bộ Công an cho biết, chip điện tử trên CCCD lưu trữ hơn 14 trường thông tin của công dân, gồm: Số CCCD; họ và tên; tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi đăng ký thường trú; đặc điểm nhận dạng; ngày cấp CCCD; ngày hết hạn; họ tên cha/mẹ, vợ/chồng; số CMND 9 số đã được cấp; ảnh chân dung; đặc điểm vân tay 2 ngón trỏ; dự phòng cho ảnh mống mắt và các thông tin khác.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư