Không thực hiện Dự án Mở rộng Quốc lộ 4D theo hình thức BT

(BĐT) - UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ khẳng định không thể thực hiện nâng cấp tuyến Quốc lộ 4D, đoạn thị trấn Sa Pa đến Thác Bạc (Km92 - Km105) theo hình thức BT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo tính toán của UBND tỉnh Lào Cai, để thực hiện đầu tư mở rộng 4 làn xe với chiều rộng mỗi làn là 3 m thì dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án là 600 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Khoản 9 Điều 9) thì “không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác”. Điều 37 của Luật Ngân sách nhà nước 2015 cũng quy định, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất là các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%. UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, việc thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT từ quỹ đất chính là sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện việc của Trung ương.

Vì vậy, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cân đối bố trí vốn cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện đầu tư mở rộng Quốc lộ 4D, đoạn thị trấn Sa Pa đến Thác Bạc.   

Chuyên đề