(BĐT) - Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiến quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác…
Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% KH vốn đầu tư công năm 2021 được giao sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% KH vốn đầu tư công năm 2021 được giao sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Tại Chỉ thị, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định. Đến hết 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Bộ Xây dưng theo từng tháng.

Trong đó, đối với các dự án khởi công mới năm 2021, khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trong tháng 7/2021; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định (chậm nhất trong tháng 9/2021), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và sớm khởi công công trình.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2022, khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10/2021.

Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao (trừ các dự án khởi công mới năm 2021 đang chờ phân bổ vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025) sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân…