• Không để tiếp tục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian tới

    17/08/2021 15:13

    (BĐT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng của 34 bộ, cơ quan và 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đầu năm dưới 25% (không bao gồm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg) chịu trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, không để tiếp tục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian tới.
  • Không giải ngân hết vốn 2021, xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án

    13/07/2021 15:53

    (BĐT) - Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiến quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác…

chuyên đề

Kết nối đầu tư