(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (bên mời thầu) vừa chọn xong nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Thi công xây lắp thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới phía Nam cầu vượt đường sắt phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình.
Phạm vi Quy hoạch chi tiết

Phạm vi Quy hoạch chi tiết

Gói thầu số 01 có giá dự toán 70,853 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách thành phố Ninh Bình. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Liên danh Công ty TNHH Hải Hà -Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kỹ thuật An Phát - Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 70,592 tỷ đồng, giảm giá 0,003% sau đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kỹ thuật An Phát có địa chỉ tại Hà Nội, 2 thành viên còn lại của Liên danh có địa chỉ tại Ninh Bình. Khảo sát dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, ngoài gói thầu vừa trúng, Công ty TNHH Hải Hà từng liên danh với Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng trúng một gói thầu xây lắp tại tỉnh Ninh Bình trị giá trên 32 tỷ đồng (trúng thầu tháng 4/2020).

Hơn 5 năm qua, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kỹ thuật An Phát được công bố trúng khoảng 50 gói thầu. Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Hoàng được công bố trúng tổng cộng 13 gói thầu.