(BĐT) - Trong những thời khắc quyết định của lịch sử đất nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc đã nhiều lần được khơi dậy làm nên những thắng lợi vẻ vang.
Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Hồng Vĩnh

Năm 2020, khó khăn do dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu một lần nữa đặt dân tộc Việt Nam trước những thử thách to lớn, đòi hỏi Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh dân tộc để vượt qua, giành thắng lợi. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề Đặc biệt “Khơi dậy sức mạnh Việt Nam”, tập hợp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học về các giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt qua đại dịch, khôi phục và phát triển nền kinh tế đất nước.