(BĐT) - Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, trong tháng 7 và tháng 8/2016, Đội Kiểm soát Hải quan đang xem xét xử lý 139 lô hàng gồm 421 container hàng hóa tồn đọng tại các cảng: Hải Phòng, Hoàng Diệu, Tân Vũ, Tân Cảng 128, Nam Hải, Transvina, Chùa Vẽ, cảng cá Hạ Long…
Ngày càng nhiều container bị bỏ lại tại các cảng biển

Ngày càng nhiều container bị bỏ lại tại các cảng biển

Trong đó, đáng chú ý, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đang xem xét xử lý 36 lô hàng gồm 70 container hàng hóa là nhựa phế liệu, vật liệu chịu lửa, gỗ hộp tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ; 29 lô hàng gồm 74 container hàng hóa là nhựa phế liệu, quần áo cũ, thép phế liệu, giấy phế liệu… tồn đọng tại cảng Tân Vũ; 10 lô hàng gồm 10 container hàng hóa là rượu Vodka tồn đọng tại cảng Hải Phòng…

Ngoài ra, Cục Hải quan TP. Hải Phòng cũng gửi thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại các cảng như: 2 lô hàng tồn đọng tại cảng cá Hạ Long; 15 lô hàng tồn đọng tại cảng Hoàng Diệu; 116 container hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại cảng Tân Vũ…

Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, phần lớn hàng hóa nêu trên bị doanh nghiệp “bỏ lại”, dẫn đến tình trạng tồn đọng ngày càng nhiều container tại cảng. Hiện tại, vấn đề khó khăn nhất trong việc xử lý các container này là tìm ra chủ sở hữu các lô hàng. Không tìm được chủ sở hữu thì không thể tiến hành xử lý những container vô chủ này.