Tỉnh Khánh Hòa đang làm thủ tục mời thầu, thuê đơn vị tư vấn để xác định lại giá đất của 351 dự án trên địa bàn tỉnh này nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước.
Việc thẩm định giá của các dự án nhằm mục đích không để thất thu ngân sách Nhà nước.

Việc thẩm định giá của các dự án nhằm mục đích không để thất thu ngân sách Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá, đề nghị gửi hồ sơ đăng ký tham gia việc thẩm định giá đối với 351 dự án trên địa bàn tỉnh này.

Theo kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt, kinh phí thực hiện việc thẩm định giá đối với 351 dự án là hơn 15,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tổng diện tích cần xác định giá đất cụ thể và cần tư vấn xác định giá là hơn 3.633 ha. Trong đó, có 306 trường hợp, dự án xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Có 43 dự án với tổng diện tích hơn 1.283 ha cần xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất. Các dự án này chủ yếu kinh doanh bất động sản, thương mại, dịch vụ.

Phần lớn các dự án này đã có quyết định giao đất, cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án kinh doanh, giao đất hoàn vốn cho các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) từ các năm 2013 đến nay.

Đáng chú ý, có 96 dự án trước đây đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất cụ thể để xác định tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với diện tích đất giao. Tuy nhiên, nay phải xác định lại giá đất do có vi phạm.

Việc làm này của tỉnh Khánh Hòa nhằm rà soát lại từng dự án để thực hiện đúng quy định pháp luật theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay: "Sẽ thực hiện thẩm định lại giá ở thời điểm giao đất, cho thuê đất của tất cả dự án có vi phạm. Dự án dù đã hoàn thành hay đang xây dựng đều phải thẩm định lại, xác định lại giá. Vấn đề là phải thẩm định giá cho đúng quy định, không để thất thu ngân sách nhà nước".

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ hủy tất cả quyết định miễn, giảm tiền SDĐ, tiền thuê đất không đúng quy định. Đồng thời thu hồi toàn bộ tiền miễn, giảm SDĐ, cho thuê đất sai quy định.

"Vừa qua, tỉnh đã thu hồi được hơn 60 tỷ đồng từ các khoản miễn, giảm SDĐ, cho thuê đất sai quy định" - ông Tuân cho hay.

Theo Dân trí