(BĐT) - Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, năm 2016, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh đạt 18.096 tỷ đồng, vượt 30,5% dự toán, tăng 33,4% so với năm 2015 và có mức tăng trưởng cao so với 5 năm gần đây.
Khánh Hòa phấn đấu vượt thu ngân sách

Mục tiêu năm 2017, ngành tài chính tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Năm 2017, toàn ngành được giao thu cân đối ngân sách trên địa bàn là 17.260 tỷ đồng.