(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ kêu gọi đầu tư vào 3 dự án sử dụng đất. Thứ nhất là Dự án Cụm công nghiệp Sơn Bình với diện tích 18 ha, được xây dựng tại xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn. Thứ 2 là Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập với diện tích 40 ha, được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Thứ 3 là Dự án Cụm công nghiệp Ninh Xuân với diện tích 50 ha, được xây dựng tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, những nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm 3 dự án nói trên thì đăng ký thực hiện với Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa trước ngày 11/12/2019.