(BĐT) - Ban Quản lý dự án Cam Lâm (bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 2/5 - 1/6/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Kè và đường ven đầm Thủy triều (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Văn Linh), thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án BT có tổng vốn đầu tư dự  kiến là 257,5 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, thời gian triển khai là 2 năm. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư với mục tiêu góp phần hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông khu vực huyện Cam Lâm.