(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Báo cáo gửi Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 và triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH (Chương trình).
Bộ KH&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện danh mục, phương án phân bổ vốn đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiên Giang

Bộ KH&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện danh mục, phương án phân bổ vốn đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, hầu hết các bộ, cơ quan đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Bộ KH&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện danh mục, phương án phân bổ vốn đầu tư công thuộc Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đã gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công của Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện, dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2022. Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH và Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được dự thảo; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về nội dung trên.

Bộ đã có văn bản đề nghị các địa phương tự đánh giá năng lực, kinh nghiệm và khẳng định việc làm cơ quan chủ quản thực hiện các đoạn tuyến đường cao tốc thuộc Chương trình qua địa bàn mình; trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.