(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đình trệ từ năm 2019 đến nay. Nguồn: Internet

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đình trệ từ năm 2019 đến nay. Nguồn: Internet

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công ngày 19/7/2014, là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 31.320 tỷ đồng, trong đó vốn vay ADB là 636 triệu USD, vốn vay của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 635 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước là 337 triệu USD. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng mới thi công được hơn 76% khối lượng và đình trệ từ năm 2019 đến nay.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (chủ đầu tư), việc chưa xử lý dứt điểm xác định cơ quan chủ quản, thẩm quyền quyết định đầu tư và việc chưa được giao kế hoạch vốn đầu tư công đã dẫn đến đình trệ Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Để tháo gỡ vướng mắc cho Dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 696/VPCP-KTTH ngày 18/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho Ngân hàng Phát triển châu Á biết phía Việt Nam đang tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ngày 1/6/2021.

UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu về tiến độ Dự án.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án; đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2020.