Khẩn trương báo cáo kết quả phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.
Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Tường Lâm
Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Tường Lâm

Thời hạn cập nhật trước ngày 10/1/2022 để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Bộ KH&ĐT nhiều lần có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, trong đó đề nghị một số giải pháp, tiến độ liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định. Bộ đã đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được giao trước ngày 31/12/2021 để có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Bộ KH&ĐT cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo đúng pháp luật, nhanh và hiệu quả.

Theo Bộ KH&ĐT, để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyên đề