Khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép, 1 cá nhân bị xử phạt 70 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Việt Hưng (địa chỉ tại số 06 Ngô Quyên, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với số tiền xử phạt là 70 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi vi phạm khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoảng sản trên 100%. Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu cá nhân này buộc thực hiện các biện pháp cải tạo công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt quá công suất gây ra và buộc chi trả kinh phí đo đạc là 13 triệu đồng.

Điểm a Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên bị phạt tiền từ từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh.

Chuyên đề