(BĐT) - Hôm nay, 21/5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIVchính thức khai mạc. Ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên

Theo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 của Chính phủ, trong 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được thông qua, có 4 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch. Như vậy, số liệu cuối cùng của năm 2017 đã tăng thêm 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số đã báo cáo Quốc hội vào cuối năm trước.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% (số đã báo cáo là 6,7%), tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân - 3,53% (số đã báo cáo là khoảng 4%) và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1,51%, riêng các huyện nghèo giảm 5% (số báo cáo lần lượt là 1-1,5% và 4%).

Có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch so với kết quả đã báo cáo Quốc hội là chỉ tiêu giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP, chỉ đạt 0,5%, trong khi kế hoạch đề ra và con số đã báo cáo Quốc hội là 1,5%. Nguyên nhân được chỉ ra là do chậm triển khai ứng dụng và chuyển đổi các dây chuyền công nghệ sử dụng ít năng lượng ở các ngành sản xuất. Ngoài ra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015, những năm đầu sau chu trình khả năng tiết kiệm thường đạt kết quả cao, tuy nhiên những năm kế tiếp tốc độ giảm cường độ năng lượng sẽ chậm dần. Theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội, thì kể từ năm 2018, Quốc hội không yêu cầu đặt mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu này hàng năm, mà chuyển sang đặt mục tiêu và đánh giá chỉ tiêu theo giai đoạn 5 năm. Cách đánh giá dài hơi này sẽ cho ra kết quả tổng thể và chính xác hơn về việc giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP.

Ngoài chỉ tiêu giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP, thì chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP cũng thấp hơn so với con số ước tính đã báo cáo, với con số đạt được chính thức là 33,3%GDP, trong khi số đã báo cáo là 33,42% GDP.

Như vậy, theo báo cáo bổ sung của Chính phủ, so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV (tháng 10/2017), có 7/13 chỉ tiêu đạt kết quả tích cực hơn, 4/13 chỉ tiêu không thay đổi và 2/13 chỉ tiêu đạt thấp hơn số ước tính đã báo cáo Quốc hội.

Về tổng thể, Báo cáo của Chính phủ đánh giá, kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2017 đã phát triển tích cực. Đặc biệt, tăng trưởng GDP đã đạt 6,81%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, các ngành, lĩnh vực phát triển đồng đều.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 khai mạc ngày 21/5, dự kiến kéo dài trong 20 ngày, bế mạc ngày 15/6/2018. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

Các dự án luật xem xét thông qua có Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch…