Kết thúc quý I/2023, TTF mới hoàn thành 4,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Trong đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 331,22 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2,52 tỷ đồng, giảm 83,5%.

Trong năm 2023, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.222 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 54 tỷ đồng, tăng 14,86 lần so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận đạt 2,52 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 4,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù lãi nhẹ trong quý I/2023 nhưng tính tới 31/3/2023, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 3.072,96 tỷ đồng, bằng 74,7% vốn điều lệ.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Công ty tăng 1,5% so với đầu năm, lên 3.050,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 768,7 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 646 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác ghi nhận 383 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư