(BĐT) - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) thông qua kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 22/2/2021, KBC đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm. Doanh nghiệp cho biết, số tiền thu được sẽ dùng 200 tỷ đồng cho vay tại Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng; 200 tỷ đồng cho vay tại Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.

Được biết, trong năm 2020, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 2.154,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 297,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,9% và 71,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Trong năm 2020, KBC đưa ra 2 kịch bản kinh doanh. Đối với kế hoạch tích cực, KBC dự kiến mang về 3.600 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lãi sau thuế. Ở kế hoạch còn lại, doanh thu ở mức 3.200 tỷ đồng và 816 tỷ đồng lãi sau thuế.

Như vậy, với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 29,7% kế hoạch lợi nhuận và với kế hoạch lãi 816 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 36,4% kế hoạch lợi nhuận.