JETRO: Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo kết quả từ "Khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài năm 2022" do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Việt Nam thực hiện, 60% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam muốn mở rộng kinh doanh.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022, có 59,5% doanh nghiệp dự báo có lãi trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, tăng 5,2 điểm so với năm trước; tỷ lệ doanh nghiệp bị lỗ là 20,8%, giảm 7,8 điểm so với năm 2021.

Theo JETRO, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tại Việt Nam so với khu vực ASEAN cũng như toàn khu vực châu Á, châu Đại Dương là tương đối thấp.

Dự báo lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2022 theo ngành nghề, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi của ngành chế tạo là 61,1%, tăng 3,6 điểm so với năm trước. Tiếp đến là ngành phi chế tạo, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi là 57,6%, tăng 6,1 điểm so với năm trước.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022, 47,6% doanh nghiệp trả lời "cải thiện" tăng 16,2 điểm so với năm trước và 22,6% doanh nghiệp trả lời "suy giảm", giảm 14 điểm so với năm 2021. Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá, triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam năm 2022 hồi phục mạnh sau dịch Covid-19, đặc biệt là ngành sản xuất tiêu dùng và ngành dịch vụ trực tiếp tăng đáng kể.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2023, 53,6% doanh nghiệp trả lời "cải thiện" và 6,9% doanh nghiệp trả lời "suy giảm". Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh cả ngành chế tạo và phi chế tạo đều dự báo cải thiện trên 50%. Lý do "cải thiện" ở cả ngành chế tạo và phi chế tạo đều được các doanh nghiệp nêu ra là do phục hồi sau dịch.

Các doanh nghiệp cho rằng lý do "suy giảm" do chi phí mua nguyên vật liệu, logistics, phí nhân công… tăng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của biến động tỷ giá là những nguyên nhân hàng đầu.

Đặc biệt, kết quả khảo sát về phương hướng triển khai kinh doanh trong 1 - 2 năm tới tại Việt Nam, có 60% doanh nghiệp trả lời sẽ "mở rộng", tăng 4,7 điểm so với năm trước. Trong khi đó, chỉ có 1,1% doanh nghiệp trả lời sẽ "thu hẹp" hoặc chuyển sang nước/khu vực thứ ba, giảm 1,1 điểm so với năm trước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư