ITA báo lãi quý II đạt 117,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 309,7 tỷ đồng, tăng 114%; lợi nhuận sau thuế đạt 117,6 tỷ đồng, gấp 5,9 lần so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 373,2 tỷ đồng doanh thu thuần và 134 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16% và 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 13.246,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm hơn 10%, xuống còn hơn 20 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 103%, lên hơn 3.945,6 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 7% đưa tổng nợ xuống còn 2.084,1 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư