(BĐT) - Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi vốn đã quen thuộc của Amazon, vẫn có một số mảng kinh doanh thúc đẩy doanh thu ngày càng tăng của “đế chế” bán lẻ này.
[Infographic] Doanh thu của Amazon đến từ đâu? ảnh 1