(BĐT) - Amazon chiếm gần 39% doanh số bán lẻ thương mại điện tử toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, thị phần của hãng trong toàn thị trường bán lẻ vẫn ở mức thấp. Năm 2020, hãng được dự đoán chỉ chiếm 4,6% tổng doanh số bán lẻ của nền kinh tế số 1 thế giới.
Giá trị thị trường của Amazon lớn đến đâu? ảnh 1

Nguồn: visualcapitalist