HĐQT CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa thông qua các chỉ tiêu cho năm 2016 với dự kiến tổng doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, tăng gần 12% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 7% so với 2015. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

HĐQT cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ từ hơn 167 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án cụ thể sẽ trình và xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Trong năm 2016, 2 nhà máy Cephalosporin và Penicillin Bình Dương của Công ty đạt chứng nhận EU-GMP sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tiêu chuẩn GMP-EU của nhà máy sẽ giúp sản phẩm của IMP tham gia vào các gói thầu cao hơn khi bán hàng vào hệ thống bệnh viện, cũng như giành được các hợp đồng nhượng quyền mới từ những công ty dược phẩm đa quốc gia.

Theo ĐTCK