(BĐT) - IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, tới đây IFC và Sáng kiến Goldman Sachs 10.000 Phụ nữ sẽ cung cấp khoản vay hợp vốn 110 triệu USD cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) để tăng cường cho vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).
ABBANK đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần tổng cho vay đối với các DNVVN do phụ nữ làm chủ trong 5 năm tới. Ảnh: Tường Lâm

ABBANK đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần tổng cho vay đối với các DNVVN do phụ nữ làm chủ trong 5 năm tới. Ảnh: Tường Lâm

Đây là hợp phần đầu tiên của gói tài chính lên tới 150 triệu USD IFC dành cho ngân hàng ABBANK. Ít nhất một phần ba tổng vốn vay sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Với khoản tài trợ này, ABBANK đặt mục tiêu tăng gấp ba lần danh mục cho vay cho DNVVN và tăng gấp bốn lần tổng cho vay đối với các DNVVN do phụ nữ làm chủ trong năm năm tới. Trong khi các DNVVN chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp trên cả nước và tạo ra 50% việc làm, thì chỉ có 30% tổng số DNVVN đã đăng kí kinh doanh được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức.

Trong gói tài chính 150 triệu USD, IFC đóng góp 40 triệu USD, 70 triệu USD đến từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Bangkok và Ngân hàng Maybank. 40 triệu USD còn lại sẽ được cam kết bởi hai nhà tài trợ quốc tế khác trong tháng này.