(BĐT) - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) vừa thông báo về việc thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 và tham dự ĐHCĐ thường niên 2021.

Theo đó, ngày 4/12 tới, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 14/12/2020.

Bên cạnh đó, Công ty còn sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 - 2021. Thời gian dự kiến họp là ngày 19/12/2020, tại Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 - 2020 (1/10/2019 - 30/9/2020), Công ty ghi nhận doanh thu đạt 220,4 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với năm tài chính trước. Như vậy, Công ty dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.