(BĐT) - Tổng công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 24%. Ngày chốt danh sách là 10/11 và ngày thanh toán dự kiến là 25/11.

Với 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tổng công ty sẽ trả tổng 720 tỷ đồng cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết 300 triệu cổ phiếu IDC trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hoàn tất thủ tục niêm yết trước ngày 31/1/2022.

IDICO vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ năm nay từ 996 tỷ đồng lên 1.711,4 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng từ 460,3 tỷ đồng lên 1.032,3 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 cũng được tăng từ 10% lên 40%, gồm 30% tiền mặt và 10% cổ phiếu.