(BĐT) - Ngày 30/3/2017, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo chuyên đề “Xử lý Nitơ, Phốt pho trong nước thải đô thị ở Việt Nam - Các thách thức và giải pháp”. Hội thảo này do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền, Trường Đại học Xây dựng và Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ là diễn đàn để các cơ quan quản lý, đơn vị quản lý vận hành các hệ thống xử lý nước thải cũng như các nhà khoa học từ các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả xử lý/thu hồi chất dinh dưỡng từ nước thải đô thị qua các giải pháp đổi mới công nghệ, thiết bị.

Hội thảo cũng là dịp để các chuyên gia, cơ quan ban ngành liên quan chia sẻ kinh nghiệm trong thiết kế và vận hành cũng như việc tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn môi trường từ quá trình lựa chọn công nghệ, đầu tư, quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải hướng tới mục tiêu quản lý nước thải bền vững ở Việt Nam.