Hưng Yên: Nghiên cứu khả thi Dự án đường Đông - Tây I 1.310 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý I/2023 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (2,427 tỷ đồng) và chỉ định thầu Gói thầu số 03 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Quý II/2023 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu tư vấn, gồm: Gói thầu số 02 Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu số 04 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án được HĐND tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 9/12/2022 với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.310 tỷ đồng.

Chuyên đề